Hirdetmény a dolgozói részvények dematerializált törzsrészvénnyé átalakításáról

HIRDETMÉNY

A Zala Volán Zrt. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Cg. 20-10-040060, a továbbiakban: Részvénytársaság) - a rendkívüli közgyűlés 2013. február 26-án hozott határozata alapján - a Cégközlöny 2013. évi 12. számában közzétett hirdetményével elindította a 10.000 darab, egyenként 1.010 Ft névértékű és a 6.664 darab, egyenként 10.100 Ft névértékű, nyomdai úton előállított dolgozói részvényeinek dematerializált törzsrészvénnyé történő átalakítását.

 

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2013. április 1., az átalakítás időpontja 2013. május 31. volt

 

A részvények benyújtására nyitva álló 60 napon belül érvényesen benyújtásra került 8.521 darab 1.010 Ft névértékű és 5.938 darab 10.100 Ft névértékű részvény.

Az átalakítással e részvények helyébe lépett 67.901 darab, egyenként 1.010 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényeket tulajdonosaik felajánlották megvételre az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére.

 

A határidőn belül érvényesen be nem nyújtott 1.010 Ft névértékű részvények darabszáma: 1.479, a 10.100 Ft névértékű részvények darabszáma: 726.

Az átalakítással e részvények helyébe lépett 8.739 darab, egyenként 1.010 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényeket a Részvénytársaság a 2001. évi CXX. törvény 12. §-a alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) mint bizományoson keresztül kívánja értékesíteni.

 

Részvények fajtája: dematerializált törzsrészvény.

1 darab részvény vételára 2.010,- Ft, azaz kettőezer-tíz forint, a részvények összvételára: 17.565.390,- Ft, azaz tizenhétmillió-ötszázhatvanötezer-háromszázkilencven forint.

 

A részvények kizárólag csomagban vásárolhatók meg, a részvénycsomag egy részére tett ajánlat érvénytelen.

 

A Részvénytársaság alapszabályának értelmében a részvények korlátozottan forgalomképesek, azokat kizárólag a Részvénytársaság részvényesei, az állam és az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság szerezheti meg.

 

Az ajánlatokat ajánlott levélben, vagy személyesen, lezárt borítékban kell legkésőbb 2013. december 3. napján 12 óráig a Részvénytársaság alábbi címére eljuttatni:

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.

 

A nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását követően, 2013. december 4. napjáig kerül sor. A részvények a vevő értékpapírszámláján az adásvételi szerződés megkötését követő napon kerülnek jóváírásra.

 

 

Zala Volán Zrt.

 

 


Csatolt dokumentumok:

© 2008-2015 | Médiaajánlat |