• Részletek

  Sásd Város Önkormányzata hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 • Részletek

  Sásd Város Önkormányzata szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 • Részletek

  Sásd Város Önkormányzata vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 • Részletek

  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

 • Részletek

  A képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 • Részletek

  Sásd Város Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, adatai

  • Általános Közzététel ideje: 2014. 09. 03
  • Egység megjelölése: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
  • Forrás: http://www.sasd.hu/kozerdeku-adatok-sasd
 • Részletek

  Sásd Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

  • Általános Közzététel ideje: 2014. 09. 03
  • Egység megjelölése: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
  • Forrás: http://www.sasd.hu/gazdasagi-szervezet
 • Részletek

  Sásd Város Önkormányzata által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogzsabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 • Részletek

  Sásd Város Önkormányzata által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogzsabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye II

 • Részletek

  Sásd Város Önkormányzata által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve