Keresés  
Álláskeresőknek
Állásajánlatok
Önéletrajz
Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban
Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
Ellátások
Munkaközvetítés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások, FIP
Képzés
Foglalkoztatást elősegítő programok
Támogatások
Hasznos tudnivalók
Elektronikus kapcsolattartás (Keresőtevékenység bejelentése)
Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Munkaközvetítés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokNyomtatás
 • Munkaerő-közvetítés
 • A munkaügyi szervezet munkaerő-közvetítésének alapvető célja, hogy egyrészt az álláskeresőket és a közvetítést kérőket a legmegfelelőbb álláshoz segítse, másrészt, hogy a munkaadók elvárásainak legmegfelelőbb munkát keresőt közvetítse ki.   Amennyiben a munkáltatók bejelentik munkaerőigényüket az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz, a munkaerőigény alapján a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkatársai megkeresik és kiközvetítik azokat a személyeket, akik a megadott feltételeknek megfelelnek.

  Frissítve: 2015. május 15.

   

 • Munkaerő-piaci szolgáltatások
 • Az ügyfelek részére nyújtható munkaerő-piaci szolgáltatások, az egyének munkaerő-piaci helyzetének javítását segítik, az ügyfél igényeihez igazodó, személyre szabott szolgáltatások formájában.

   

  Az aktuálisan igénybe vehető szolgáltatások köréről, a lakóhely szerinti illetékes, állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi kerületi és járási hivatal foglalkoztatási osztályánál érdeklődhetnek.

  Munkatanácsadás
  A munkatanácsadás segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódosításban, az egyéni munkaerő-piaci lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben. Ez a tanácsadási forma a munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti a tanácskérőt saját terve annak érdekében történő kidolgozásában, hogy elhelyezkedési, munkamegtartási esélyei javuljanak.

  A munkatanácsadás egyéni formában is igénybe vehető, és segítő csoportos foglalkozások is léteznek.

  Az egyéni tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában, igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.

  A csoportos foglalkozásokon a csoporttagok saját munkaerő-piaci helyzetének tudatosítása, elemzése történik. A foglalkozás a csoporttagok tudatosabb magatartását és a döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja.

  Pályatanácsadás
  A pályatanácsadás célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása. Egyéni tanácsadás során különböző önismereti kérdőívek kitöltésével a pályaválasztásukban vagy önmagukban bizonytalan ügyfelek pályaismeretének, önismeretének bővítése, illetve a reális pályaválasztási döntésének segítése történik. A tanácskérő az önmaga számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg, és tudatosan megtervezheti az életpályáját. Egyéni segítséget kaphatnak azok is, akik életpályájuk módosítását tervezik. A pályamódosítás oka lehet külső (munkaerő-piaci szempontból nem piacképes szakma), vagy belső (már nem nyújt kellő sikerélményt). A tanácsadás középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése, és a döntési készségek fejlesztése áll.

  A csoportfoglalkozások keretében is mód nyílik pályaválasztási, pályamódosítási tanácsadásra, ahol hasonló élethelyzetben lévő csoporttagok kaphatnak segítséget a további lépéseik megtervezésében.

  Álláskeresési tanácsadás - Álláskereső Klub
  Az álláskeresési tanácsadást azoknak célszerű igénybe vennie, akik munkát akarnak vállalni, valamint álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Létezik álláskeresési technikákat ismertető foglalkozás, illetve 3 hetes Álláskereső Klub is. Az álláskeresési tanácsadás segítségével fejleszthető az önismeret, megismerhetők a pályázat- és önéletrajzírás fortélyai, az állásinformációk beszerzésének lehetőségei, az állás megszerzésének és megtartásának módjai. Létezik álláskeresési technikákat ismertető foglalkozás, és három hetes Álláskereső Klub is.

  Az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák – telefonálás munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása stb. – személyre szabott megismertetése egyéni tanácsadás keretében is történhet, de lehetőség van csoportos foglalkozás keretében is elsajátítani azokat. Az álláskereséséi technikák, általában háromnapos csoportos oktatásán a résztvevők a társaik tapasztalatait is felhasználva, a csoportvezető irányításával és segítségével sajátíthatják el a korszerű állásfeltárás ismereteit, amelyeket az álláskeresésük során önállóan alkalmazhatnak.

  A 3 hetes Álláskereső Klub pedig ahhoz segíti hozzá a résztvevőket, hogy az álláskeresési technikákat gyakorolhassák, illetve a klub segítségével a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra megfelelő munkahelyet.

  Ha az állást kereső úgy érzi, hogy

  • segítségre lenne szüksége az álláskereséshez,
  • szeretne javítani elhelyezkedési esélyein,
  • szeretne megismerkedni az álláskeresés korszerű módszereivel, praktikáival

  forduljon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Álláskereső Klubjaihoz, amelyek minden megyében működnek. Az ismereteket 10–12 fős csoportos foglalkozás keretében sajátíthatják el a résztvevők, napi 5-6 órában. A tréning 1+2 hetes. Az első hét ismeretszerzéssel és gyakorlással telik, a következő két hétben intenzív álláskeresést kell folytatni a tanult technikák alkalmazásával. Az ügyfelek az elhelyezkedésük időpontjáig, illetve maximum három hétig térítésmentesen vehetik igénybe a klub eszközeit, amely magában foglalja a telefon, a számítógép, a fénymásoló, az álláslista, az újságok és további céginformációs kiadványok használatát.

  Rehabilitációs tanácsadás
  Az egyéni rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában. Ezt a tevékenységet segíti a Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) is. A tanácsadói beszélgetés során a tanácsadó és a tanácskérő áttekintik a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi tényezőket. Közösen feltárják a tanácskérő elvárásait, értékorientációját, képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, motivációját, illetve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetőségeket. A tanácsadási folyamatban megoldási tervet dolgoznak ki, amely során számba veszik, hogy a megváltozott munkaképességű álláskereső foglalkoztatása milyen szolgáltatás vagy támogatás nyújtásával segíthető elő, figyelembe véve az ügyfél szakmai gyakorlatát, iskolai végzettségét és életkorát.

  A megváltozott munkaképességű, elhelyezkedést akadályozó egészségi problémával küzdő személyek számára széleskörű információt nyújtó hely a RIC. A centrumban az ügyfelek a rehabilitációs tanácsadó segítségével szerezhetnek információt a rehabilitációs foglalkozásokról, a foglalkozások egészségügyi tényezőiről, munkahelyekről, civil szervezetekről, munkaerő-piaci, jogi, érdekvédelmi stb. szabályokról.

  Pszichológiai tanácsadás
  A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az - életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő - elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket. A pszichológiai tanácsadás a munka- és pályatanácsadás, az álláskeresési tanácsadás, a rehabilitációs tanácsadás tevékenységéhez, és a munkaerő-piaci képzéshez kapcsolódóan valósul meg, segítve a tanácskérőt a munka világával kapcsolatos pszichés problémái megoldásában.

  A munkanélküliség viszonylag rövid időn belül olyan előnytelen pszichés és szociális változásokat okoz, amelyek rendkívüli megterhelést rónak az egyénre és annak alkalmazkodási képességeire. A pszichológiai tanácsadás segít feldolgozni a munkanélküliség hatásaként jelentkező érzelmi és lelki kríziseket, hozzájárul az önbizalom javításához, a valós önértékeléshez. A tanácskérő segítséget kap érzelmi nehézségeinek kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémák megértésében, feldolgozásában, illetve megoldásában. A probléma felmérése, súlyossági fokának megállapítása után, személyre szabott, az elhelyezkedést elősegítő lehetőségek megismertetésére és a technikák elsajátítására kerül sor, betartva a személyiségi- és adatvédelmi jogokat.

  Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
  A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez. A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja

  • a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást;
  • programok kezdeményezését a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek enyhítésének, a térség gazdasági foglalkoztatási szerkezetváltásának elősegítése érdekében, az e célt szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában történő közreműködést;
  • kapcsolattartást a térség gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a térség helyi önkormányzataival, a térségben működő szervezetekkel, közreműködésük elősegítését a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban;
  • munkaerő-piaci információk nyújtásával történő közreműködést a térségben működő területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében, az e testületek által indított programokhoz való csatlakozást.

   

  Mentori tevékenység
  Mentori tevékenység hátrányos helyzetű személy segítése érdekében. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) mentori tevékenységet hátrányos helyzetű személy segítése érdekében végez.

  A mentor az általa segített hátrányos helyzetű, személyes segítségnyújtásra szoruló személyt információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában, személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést követő beilleszkedés, a munkahely megtartása terén. A mentor jól ismeri az NFSZ által nyújtott támogatásokat, ellátásokat, szolgáltatásokat, valamint az adott munkaerőpiac helyzetét, működését, helyi jellemzőit. Kapcsolatot tart az adott munkaügyi kirendeltséggel, illetve a kirendeltség körzetében működő segítő szervezetekkel, pl. családsegítő szolgálat, civil szervezetek, egyesületek, képzőintézmények stb. A mentor, a segítségnyújtás előre meghatározott időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri az általa segített személyt, és segíti őt a kitűzött célok megvalósításában. 

   

   

 • Speciális szolgáltatást nyújtó helyek:
 •  

  FIT  - Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT)  A FIT-ben lehetőség nyílik az önismeret fejlesztése érdekében kérdőívek kitöltésére, a pályaismeret bővítését célzó szakmaismertető mappák, filmek tanulmányozására, az Európai Unió tagországainak oktatási rendszerével, képzéseivel kapcsolatos információszerzésre nyomtatott és internetalapú információk formájában. Lehetőség nyílik egyéni pályaorientációs beszélgetésre, amelynek célja a személy számára megfelelő pályaterv kialakítása.

   

  Az információs adatbank – ismertetők, tájékoztató kiadványok, folyóiratok, szakkönyvek – lehetőséget ad a képzőhelyekkel, munkaerőpiaccal, pályakövetelményekkel, álláskereséssel kapcsolatos tájékozódásra. A korszerű technikai eszközök, számítógépes programok, különböző információhordozók segítik a pályaválasztási döntést, az esetleges pályamódosítást, továbblépést, elhelyezkedést. A mappasorok egy-egy foglalkozásról adnak részletes információt: bemutatják a szakmai követelményeket, feladatokat, elvárásokat, a képzési és elhelyezkedési lehetőségeket. Elvihető tájékoztató anyagokat, otthon tanulmányozható szakmaleírásokat kapnak az ügyfelek.

   

  A foglalkozási információs tanácsadók várják

  • a fiatalokat és felnőtteket, akik tájékozódni szeretnének a szakmákról, foglalkozásokról, képzési lehetőségekről, iskolákról, munkahelyekről;
  • az iskolai osztályokat, csoportokat, szülőket, tanárokat, akik számára tájékoztató programokat szerveznek;
  • a tartósan állást keresőket és munkaviszonyban állókat, akik pályamódosításukhoz, álláskeresésükhöz kaphatnak segítséget.

   

  Frissítve: 2013. július 17.

   

  FIP - A FIP-ek, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által közösségi helyszíneken – önkormányzatok, művelődési intézmények, teleházak, alapítványok, egyesületek stb. – kialakított információs helyek, ahol az ügyfelek tájékoztatást kaphatnak a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól, támogatási lehetőségekről, intézhetik azokat az ügyeiket, amelyek segíthetnek foglalkoztatási problémáik megoldásában. 

   

  Frissítve: 2013. július 17.

   

  EUROFIT - Az EUROFIT a külföldön történő munkavállalási, gyakorlatszerzési és tanulási lehetőségek megvalósíthatóságához segítséget nyújtó, regionális szinten szervezett intézményrendszer, ahol jelen vannak a FIT információi és szolgáltatásai mellett olyan plusz információk is, amelyek lehetővé teszik az európai országokban történő képzési és munkavállalási lehetőségekhez való hozzáférést (ország mappák, európai képzési lehetőségek, a leggyakoribb, külföldi állampolgárok által is betölthető munkakörök leírásai stb.).

   

  Frissítve: 2013. július 17.

   

   

 • Online tanácsadás
 • A pályatanácsadáshoz kapcsolódó információk online is beszerezhetőek.

   

  A Nemzeti Pályaorientációs Portálon (NPP) (www.eletpalya.munka.hu) elérhető önismereti kérdőívek, foglalkozás- és szakmabemutatások, munkaerő-piaci információk és karriertanácsok segítik a pályaválasztást, valamint a tanulás és a munka világában meghozott felnőttkori döntések sikerességét.

   

  A Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK) weblapja (www.npk.hu), illetve Szegeden működő irodája az Európán belüli tanulásról ad tájékoztatást. Segítségével az unió tagállamaiban elérhető képzésekről, ösztöndíj-lehetőségekről, a mobilitás feltételeiről, a gyakornoki helyekről, az egyes végzettségek kölcsönös elismeréséről informálódhat.

   

  Frissítve: 2013. július 17.

   

 • EURES-tanácsadás
 • Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) olyan tanácsadó és információs hálózat, amelynek célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Információnyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni kívánó munkavállalók részére az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhető álláshelyekről, valamint a munkavállalás és a megélhetés körülményeiről. Segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerő-toborzáshoz.

   

  Az EURES-portál (http://eures.europa.eu) adatbázisai: álláshelyek adatbázisa, önéletrajzi adatbázis, információs adatbázis, PLOTEUS képzési adatbázis, amelyek elérhetők a www.munka.hu honlapról. Az álláskeresőket a régiókban tanácsadók és asszisztensek segítik.

   

   

  Frissítve: 2013. július 17.

   

   

     További, bővebb tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal

  a lakóhelye szerint illetékes kirendeltséghez!

  Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
  Tel.: 06-1-303-9300 Fax.: 06-1-210-4255 E-mail: fh@lab.hu