Mező Minősítő Érték
Cím 2010-2014 2011. évi ... törvény egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról
Létrehozó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kiadó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Forrás http://2010-2014.kormany.hu/download/0/8b/30000/2011.%20%C3%A9vi%20...%20t%C3%B6rv%C3%A9ny%20egyes%20elektronikus%20h%C3%ADrk%C3%B6zl%C3%A9si%20t%C3%A1rgy%C3%BA%20t%C3%B6rv%C3%A9nyek%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.zip#!DocumentBrowse
Tárgy Kulcsszavak elektronikus hírközlés
Jogforrás típusa Törvénytervezet
Leírás A törvénytervezet célja egyfelől az, hogy egy csomagban eleget tegyen uniós jogharmonizációs kötelezettségeinknek és átültesse az elektronikus hírközléshez kapcsolódó uniós szabályozást a magyar jogba, másfelől az, hogy a magyar elektronikus hírközlési piac sajátosságait szem előtt tartva a 2003-ban hatályba lépett elektronikus hírközlési törvényt az elmúlt időszak tapasztalatai és a megváltozott feltételek (pl. gyors ütemű technológiai és piaci modernizáció, jogalkotói és jogalkalmazói tapasztalatok, új kormányzati struktúra, a konvergens hírközlési hatóság megváltozott alkotmányos és törvényi helyzete) figyelembe vétele mellett módosítsa. A törvénymódosítás eredményeként az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók jogainak jobb érvényesülése és jogainak hatékonyabb védelme válik biztosítottá többek között a fogyasztói tájékoztatás javításán keresztül. A változtatás hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók összehasonlításra alkalmas és könnyen hozzáférhető információk birtokában tudjanak dönteni a hírközlési szolgáltatásokról. A törvénymódosítás kiemelten kezeli a fogyatékos személyek jogait és lehetővé teszi, hogy a többi előfizetővel és felhasználóval megegyező feltételek mellett juthassanak hozzá az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz. A módosítás fontos eleme a piaci verseny fenntartása, illetve erősítése, így a jövő infrastruktúrájába, az új nagysebességű elektronikus hírközlési hálózatokba való befektetés ösztönzése. Ennek érdekében a verseny és a befektetési ösztönzők egyensúlyának megteremtését kívánja szabályozói oldalon megteremteni, ami kedvező környezetet teremt minden, gazdaságilag ésszerű infrastrukturális befektetés számára. Az előterjesztés szakmai előkészítésének fázisában tárcánk a piaci szereplőkkel, civil és szakmai szervezetekkel konzultációsorozatot indított 2010. októberében. 2011. január 24-én a meghatározó iparági szereplők részvételével szintén konzultáción kerültek bemutatásra a hatályos elektronikus hírközlési törvény felülvizsgálatának és uniós joganyag átültetési koncepciójának lényegi elemeit és a stratégiai irányokat. Valamennyi szakmai konzultáció előadásának dokumentuma a kormányzati portálon közzé tettük. A konzultációsorozat óta eltelt időszakban elkészült a törvénytervezet szövege, melyet a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján ezúton bocsátunk egyeztetésre. A közigazgatási egyeztetés során a következő ágazati érdekképviseleti szervek bevonását tervezi tárcánk: a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT), a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE), az Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete (ATSZE), az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE), a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME), a Szélessáv Műhely, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Magyar Kábelkommunikációs szövetség (MKSZ).
Dátum Véleményezési határidő 2011-05-31
Formátum zip
Találati lista