• Részletek

  Fejérvíz elérhetőségei

 • Részletek

  Közfeladatot ellátó szervezet tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

 • Részletek

  FEJÉRVÍZ ZRt. által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 • Részletek

  FEJÉRVÍZ Zrt. által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 • Részletek

  FEJÉRVÍZ ZRt. által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 • Részletek

  FEJÉRVÍZ ZRt. felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai

 • Részletek

  FEJÉRVÍZ ZRt. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

 • Részletek

  FEJÉRVÍZ Zrt. szervezeti és működési szabályzata

 • Részletek

  FEJÉRVÍZ Zrt. adatvédelmi szabályzata

 • Részletek

  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven